Patrik Proško

Reprezentace dobra

Trafo gallery, Praha 2014

výstava skupiny Reprezentace

Reprezentace dobra

V pohádkách je dobro dobré a zlo zlé. Ale realita je jiná a tak dobro ani zlo nemají tak jasný tvar. Jak dobro, tak zlo, slouží existenci. Dobro ji podporuje a zlo ji ničí. Dobré je vše, co podpoří existenci a život. Zlé je vše co usiluje o její zánik a smrt. Zdálo by se rozumné, otevřít se dobru a uzavřít zlu. Jenže. Existence jednoho může znamenat zánik druhého nebo jeho omezení stejně tak, jako vznik něčeho nového. To vše je z pohledu jedné existence dobré. Smrt jednoho je dobrá pro život druhého. Naše dobro nemusí být dobrem pro zbytek lidstva. Dobro totiž neexistuje samo o sobě. Není skryté, ani není nikde jinde. Je v nás. Ale i není. Zkrátka dobro je dobrý sluha, ale zlý pán. Proto se musíme ptát na existenci čeho nám záleží neboť právě tím ukáže dobro svoji pravou tvář. Dobro je v pohádkách milé, hodné a moudré. Ve skutečnosti je však promiskuitní a své služby nabídne každému. Bez svědomí, bez morálky, bez humánních hodnot a především bez váhání. Jindřich Červenák, kurátor výstavy “Vždycky jsem se snažil ze sebe dostat to nejlepší a nejinak tomu bylo i v případě výstavy Reprezentace dobra v Trafo Galerii. Byla to přímo expanze mého dobra. Lákalo mě využít stěžejní bod galerie a proměnit to místo v živé a dýchající srdce. Byla to centrální věc, nemohl jsem mít menší ambice. Použitím tvarů dětských nafukovacích hraček natlakovaných mezi sloupy se instalace stala pozitivně roztomilou a sjednocující bílá ji natřela na dobro.Trochu se tam nadýmalo a když hrála hudba, tak se celé chvělo. Většinou to dobro myslí dobře, vypadá dobře a člověk se v jeho blízkosti cítí dobře. Jen ale do chvíle, než je nafouklé příliš. Nafouknul jsem ho tak moc, až mi bouchlo pod rukou. Moje vlastní dobro mi bylo nebezpečný.”

Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
Reprezentace dobra
en

cs