Patrik Proško

Reprezentace

Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz 2013

výstava skupiny Reprezentace

Reprezentace

Reprezentace (z lat. re-praesentatio, znázornění, zpřítomnění) znamená opakovanou prezentaci / re-prezentaci, ale i zpřítomnění, znázornění a zastupování . Člověk na rozdíl od jiných živočišných druhů je schopen nejen reprezentace (zastupování sebe sama nebo určité skupiny), ale také re-prezentace, tedy evokování čehosi minulého, co podržel v paměti a co skrze přítomnost promítá do svých záznamů, poznámek a intenzivní práce. Projekt Reprezentace není uceleným uměleckým nebo ideologickým programem a ani nepředstavuje uměleckou skupinu s jednotným uměleckým názorem. Je ale kolektivní, opakující se prezentací individuálních postojů lidí, kteří jsou spojeni sdílením a prezentací vlastní práce v pravidelném rytmu. Katalog, který vždy reprezentuje práci a úvahy z měsíce předchozího je nejenom materiální pamětí projektu ale také institucí, která zavazuje k pravidelné práci a k finalizaci úvah, projektů a plánů diskutovaných na redakčních schůzkách. Pravidelná institucionalizovaná reprezentace, tak konfrontuje volnou uměleckou tvorbu s procesy známých spíše z profesního prostředí firem jako je pravidelná prezentace rozpracované práce, včasné dokončování, dodržování termínů a podobně. Lidé, kteří participují na tomto projektu, zastupují široké spektrum uměleckých názorů a výrazů a jejich spojení není, a pravděpodobně ani nemůže být ideové. Smyslem projektu ale není hledání společného jazyka nebo umělecké politiky. Je jím spíše vytvoření lehké, nízkonákladové platformy pro pravidelnou uměleckou práci s otevřeným uměleckým programem. Po více než ročním fungování projektu a vydáním více než 12 katalogů, lze vyčíst spoustu zajímavých poznatků. Z nichž asi nejdůležitější je ten, že to stále funguje.

Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
Reprezentace
en

cs