Patrik Proško

Světlo

časosběrná malba, 5x4m, biologicky odbouratelná barva

Oděsa, Hribovka, Ukrajina

2020

Světlo

Malba vznikala během tří dnů. Při průzkumu přímořské zříceniny jsem si všiml slunečního světla, které rýsovalo okno na podlaze. Zaznamenal jsem si čas, bylo 13:48. Našel jsem si na kompasu kde je východ a západ a podle všeho se ráno to světlo mělo pohybovat zpočátku na stěně a pak odehrávat pouze v prostranství před oknem, ne dál. Přišel jsem odpoledne v 16:00 a zjistil jsem, že nejen že se stále drží ve vymezeném prostoru, ale že se k němu přidalo ještě druhé okno zpoza rohu, čimž začlo docházet k násobení. Druhý den ráno v 10:05 jsem ještě zkontroloval jak vychází a opravdu šlo i přes tu stěnu. Až teprve následující den jsem vzal všechny potřebné věci a pokračoval v násobení světelný stopy. Vybíral jsem si který zaznamenám a který nechám přejít s tím, že jsem počítal následující den s fotografickým záznamem, takže jsem jednu fázi vynechal úplně. Tu která měla malbu doplnit světelným obrazcem. Malbu jsem dodělával ještě třetí den s průběžným focením, kdy jsou jednotlivé obrazce od sebe malebně oddělovány a přes ně se promítá originální zdroj světla, čímž se vytváří dojem prostorového vrstvení malby a zároveň vícezdrojového osvětlení prostoru. Šel jsem za světlem a maloval jsem světlo.

cs

en