Patrik Proško

Stromorchitektura I.

instalace, 2,5x2,5x3m, provaz

Transylvánie, Cisnădie, Rumunsko

2019

Lineární proud pramenící u kořene stromu, se prostorově rozvětvuje na jeho vrcholové body, ze kterých jsou spuštěny kolmice. Tím je vyznačen přirozený půdorys stromu a propojením těchto bodů s tvaroslovím stromu vzniká na jeho bázi lineárně architektonický skelet hradního, nebo chrámového typu.

Stromorchitektura I.
cs

en