Patrik Proško

Proěkce

instalace, 150x150x80cm, provaz

Kapinovski Manastir, Velchevo, Bulharsko

2019

Strom na cestě nepravděpodobného růstu, projektuje svými paprsky novou expanzi vlastní komunikace na půdorysu získaných poznatků o pravidelném obdélníku. Zkomolenina přírodní zákonitosti na křížení cest s různými zájmy, které se navzájem ovlivňují.

Proěkce
cs

en