Patrik Proško

Přetlak

instalace pro festival Respekt

Praha

2016

Přetlak

Připadám si jako fúze radlice s tahačem, která rozhrnuje velké množství energetické hmoty před sebou a zároveň jí velké množství táhne za sebou. Obě tyto hmoty jsou zároveň mentální kdy jedna se snaží o vytvoření budoucího a druhá táhne břemeno již vytvořeného. A celý tento proces probíhá v neuvěřitelné rychlosti. Připadám si jako supernova, která se zároveň hroutí do sebe a zároveň exploduje obří rázovou vlnou směrem ven. Jsem v přetlaku. Exploze supernov jsou hlavním zdrojem všech prvků těžších než železo a u mnoha důležitých prvků zdrojem jediným. Například všechen vápník v našich kostech a všechno zlato, uran a další byly syntetizovány při explozi supernov před miliardami let. Supernovy vnášejí do mezihvězdné hmoty těžké prvky a obohacují tak molekulární mračna, která jsou dějištěm tvorby nových hvězd. Činnost supernov významně ovlivnila složení sluneční soustavy a umožnila tak nakonec chemii života na Zemi, jak ho známe dnes. (zdroj wikipedie) A tak je to možná i s námi. Možná ve mně jen rezonuje záchvěv prastaré exploze supernovy a všechny těžké prvky v mém těle jsou přivedeny k vědomí aby vytvořily novou hvězdu. Je to ale těžké být přetlaku. Něco se odněkud dere ven, je to jako porod, který nepřestává. Doba je rychlá i já jsem rychlý a vše dělám rychle. Rychle chodím, rychle jím, rychle spím, rychle jsem udělal tuhle instalaci a rychle jsem napsal i tento text.

Přetlak
Přetlak
Přetlak
cs

en