Patrik Proško

Orna mentalita

stromomalba 15x4 m, biologicky odbouratelná barva Creativ C 2005 s ekologickým certifikátem nezávadnosti

Praha

2013

Živočišně ornamentální malba na rostlinném tvarosloví padlého stromu jako symbióza dvou přírodních principů. Mentální propojení obou povah nabízí místně specifický vjem, ve kterém strom přestává být rostlinou a stává se zvířetem.

Orna mentalita
cs

en