Patrik Proško

Kubický sektor

sněhová plastika, 2x2 m

Praha Letňany

2015

Kubický sektor

Výsek čtverce nadýchaného čerstvě napadaného sněhu zhuštěného do tvaru krychle umístěné na kmeni stromu, který vyrůstá ze středu čtvercového výseku a je centrálním průsečíkem tohoto geometrického vesmíru. Krychle, vytvořená ze stejného materiálu jako je materiál pozadí, opticky přerušuje tento průsečík novou hmotnou rovnicí, ve které je vše v rovnováze. Kubický sektor volně navazuje na předchozí práci Poslední díl, ve kterém jsem se zabýval proměnou hmoty z její původní formy ve formu novou. Z hlediska poznávání a proměny idey v průběhu realizace do hmoty jde o formu ambivalentní. Formu určitého stupně mezi vnímáním dvou a trojrozměrného prostoru. Dalo by se říci, že se jedná o proměnu dvourozměrného čtverce v trojrozměrnou krychli a to za pomoci materiálu sejmutého z plochy čtverce. Ovšem vše co je obsaženo ve hmotné realitě je trojrozměrné a má svoji hloubku, výšku a šířku. I tato zdánlivě dvourozměrná plocha čtverce je vlastně trojrozměrný plát o rozměrech 200 x 200 x 5 cm, který jsem proměnil v krychli o rozměrech 28 x 28 x 28 cm, což je přesně velikost, která odpovídá množství materiálu sejmutého ze čtvercového plátu při odečtení průměru kmenu. Tolik totiž napadlo ten den sněhu. Hranice mezi dvou a trojrozměrnou realitou je tedy velmi nejasná, protože i papír je hmotný a vše co je na něm naneseno (obraz) je hmota. A proto vnímám dvourozměrný svět pouze jako iluzivní, nebo jako druh iluzivního zobrazování. Ve chvíli kdy hmotu nazírám jako druh energie, jsou hmotná i digitální data přenášená v éteru, nebo informace přenášené neurony v mozku.

cs

en