Patrik Proško

Kořeny

instalace 5 x 4 m, výstražná páska

Praha Hrdlořezy

2014

V pražských Hrdlořezích je kolem svahu kamenný val. Staletí už jsou na něm znát, je různě opravovaný a uprostřed je rozvalen kořeny stromů. Přemýšlel jsem co se tady stalo. Mohly by kořeny mít takovou sílu, že rozvalí tak silné opevnění svahu? Zřejmě ano, i když jsem také přesvědčen, že bez lidské pomoci to nebylo. Je to střet sil - přírodní a lidské. Kořeny ukazují to, co je za zdí a jakou mohou mít sílu naproti tomu, jak snaha člověka o trvanlivost může být pomíjivá.

Kořeny
cs

en