Patrik Proško

Jungle view

malba na džungli, 2x3x4m, vápno

Mae Sai, Thajsko

2018

Džungle jako se strukturální plátno. Výběrem a vytahováním tvaroslovných a ornamentálních struktur skrytých ve změti objektů řazených v prostoru za sebou, do něj můžu promítat novou abstrahující, ale třeba i významovou obrazotvornost s iluzorními výjevy a plastickou hrou. To je aspoň moje teoretická představa, tady však pouze rozdělaná, protože přišel déšť a malbu smyl ještě před dokončením.

Jungle view
cs

en