Patrik Proško

Genius loci

krajinomalba 60x6 m, biologicky odbouratelná barva Creativ C 2005 s ekologickým certifikátem nezávadnosti

Praha

2013

Genius loci

Krajinomalba jako druh malířství v němž je námětem obrazu samotná krajina má jako autonomní umělecké odvětví počátky v 16. století v Holandsku. V pravěku a starověku byla veškerá pozornost soustředěna na zobrazování člověka nebo zvířete a tyto výjevy pak byly zasazovány pouze do tzv. “krajinného rámce”, tedy do nejnutnějšího výseku okolí. V ranném středověku umění sloužilo náboženství a krajina se v podstatě vůbec nezobrazovala, nebo jen sekundárně. Vysloveně o krajinomalbě lze mluvit spíše až s rozvojem perspektivy a kompozice v renesančním umění. Následuje baroko a rozmach žánru krajinomalby - realistické zobrazování, romantické, dramatické, expresivní, impresionistické, fotorealistické, industriální, abstraktní a tak dále až do dnes. “Díky této tradici si při vyslovení pojmu “krajinomalba” představíme spíše obraz krajiny namalovaný na plátně, nebo na desce, než cokoliv jiného. Snažím se tuto tradici rozšířit o techniku malby přímo na krajinu. Tedy techniku dočasné malby v prostoru krajiny, která se stává tématickou součástí výjevu a zároveň jejím galerijním prostorem.”

cs

en