Patrik Proško

Reprezentace rozkladu

Galerie Artatak, Praha 2015

výstava skupiny Reprezentace

Reprezentace rozkladu

Reprezentace je kontrastní a rozmanitý skupinovéý projekt, na kterém se podílí sedm současných umělců, absolventů AVU a VŠUP. Projekt Reprezentace je založen na opakovaném prezentování vlastních postojů a vizí, přístupu k životu, k umění, či k sobě samému a osobní disciplíně. Tyto názory, jejich vývoj, vizualizace, nebo jejich ztvárnění, jsou každý týden konfrontovány a diskutovány na redakčních radách a posléze jsou prezentovány vizuálním výstupem s osobním textem v katalogu Reprezentace, který vychází každý měsíc formou malonákladového tisku a PDF edice. Přičemž hodnota a intenzita individuálního postoje, je kladena právě na jeho kontinualitu a opakované potvrzování a tedy i prohlubování jeho významu a dopadu. Tato institucionalizovaná forma práce tak konfrontuje uměleckou tvorbu s problémy známými spíše z profesionálního prostředí firem, jako je pravidelná prezentace rozpracovaného projektu, dodržování termínů a podobně. Na výstavě „Reprezentace rozkladu“ je představeno sedm konzistentních postojů napříč uměleckými žánry a to formou ucelené série každého umělce, která mapuje jeho myšlenkový vývoj ve vizuální podobě. Tím vzniká bohatá a živá výstava, která oslovuje široké spektrum návštěvníků. Projekt Re-prezentace je jakousi sondou do světa individualit střední generace, které se potkávají na jednom poli, ze kterého svým způsobem vytvářejí bojiště. Válečný prostor, kde klasická malba bojuje o místo s internetovými generátory, kdy street art je konfrontován se streetwearem a módními přesahy vedle střetu politických a systémových ideologií. Ne jednotná skupinová ideologie s nějakým vůdcem, ale svobodný osobní růst a identita, postavená na skupinové platformě s předem jasně danými pravidly. Toto řevnivé nastavení, kdy každý musí obstát sám za sebe, vytváří podnětné prostředí a výstava „Reprezentace rozkladu“ je souhrnem této intenzivní práce každého vystavujícího za uplynulý rok.

Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
Reprezentace rozkladu
cs

en