Patrik Proško

Franz Kafka

Illusion Art Museum Prague

2018

Anamorfní portrét spisovatele Franze Kafky. V hlavě psací stroj, staré kartáče a dózičky, filmový pás a peněženka, místo očí peníze, na váze svíčky a mlíčka od kávy, psací potřeby, kráječ na chleba a blíže neidentifikovatelné předměty. Na stole poházené stránky z knihy Proměna, na kterých se rojí švábi. Installace je součástí stálé expozice Illusion Art Museum Prague.

Franz Kafka
Franz Kafka
Franz Kafka
Franz Kafka
en

cs